Giżycko

KRÓLOWEJ JADWIGI 22 2

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
DĄBROWSKIEGO 3

wg. rozporządzeń MF z dnia 16 i 21.12.2010r., kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
3-GO MAJA 4 5

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Beta Touristik Beata Bulkowska Gottschling s.j. to firma działająca w branży biur podróży. Rodzaj świadczonej przez nią działalności został w Europejskiej Klasyfikacji Działalności sklasyfikowany jako: Działalność agencji turystycznych, pilotów i przewodników wycieczek; pozostała działalność związana z turystyką gdzie indziej nie sklasyfikowana

Turystyka: Organizator/Pośrednik
KONARSKIEGO 1 1

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
NIEGOCIŃSKA 7

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.